Fernando PattersonFernando Patterson

Fernando PattersonFernando Patterson

Tuy nhiên đại dịch COVID-19 đã biến đổi bộ mặt của bóng đá

Vị chính trị gia nói rằng khi bóng đá trở lại, nó sẽ thay đổi rất khác

Mbappe sẽ có giá bằng 1/5 hiện tại“Cuộc khủng hoảng sẽ làm rõ sự bất hợp lý trong thể thao chuyên nghiệp

Nó giống như một cuộc tấn công hạt nhân và cần xây dựng lại

Nhưng trên một cơ sở khác

Mai này, Mbappe sẽ có giá tối đa là 35-40 triệu euro chứ không phải 200 triệu nữa

Và ai có thể mua anh ấy?” – Ông nói với Ouest France

“Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mức lương của các cầu thủ


Nội dung liên quan: